Аби Хейвънс

Аби Хейвънс е писател и редактор от Остин, Тексас, в момента базиран в Сейнт Луис, Мисури. Тя е създала съдържание за организации с нестопанска цел за сексуално здраве, академични институции, компании за секс технологии и здравеопазване и др. Аби е кандидат за MSW във Вашингтонския университет в Сейнт Луис и учи за секс терапевт. Тя е запалена по въпросите на сексуалното здраве и образование, странната идентичност, справедливите сексуални отношения и превенцията на сексуалното насилие.