Съкратена история на одобрението на FDA

История на одобрение на FDA за Abrilada (адалимумаб-afzb), използван за лечение на ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, болест на Crohn, поддръжка, улцерозен колит, плакатен псориазис. Доставено от Pfizer Inc. Прочетете Повече

История на одобрението на Keytruda FDA

История на одобрението на FDA за Keytruda (пембролизумаб), използван за лечение на меланом, метастатичен, недребноклетъчен рак на белия дроб, рак на главата и шията, лимфом на Ходжкин, уротелиален карцином, рак на стомаха, рак на маточната шийка, хепатоцелуларен карцином, карцином на Celnoma Merkel, Карцином на хранопровода, рак на ендометриума, плоскоклетъчен карцином. Доставено от Merck & Co., Inc. Прочетете Повече