Какво представлява нормалният брой на белите кръвни клетки (WBC)?

Опровержение

Ако имате някакви медицински въпроси или притеснения, моля, говорете с вашия доставчик на здравни услуги. Статиите в Health Guide са подкрепени от рецензирани изследвания и информация, получена от медицински общества и правителствени агенции. Те обаче не са заместител на професионални медицински съвети, диагностика или лечение.
Нормалният брой на белите кръвни клетки е 4,5–11,0 x109/ L

как да увеличите естествения обикол на пениса

Белите кръвни клетки (левкоцити) са видове клетки в кръвта и в лимфната система. Има няколко различни вида бели кръвни клетки, включително лимфоцити, моноцити и гранулоцити (неутрофили, еозинофили и базофили). Белите кръвни клетки се създават в костния мозък и функционират като част от имунната система. Много неща могат да доведат до увеличаване на броя на белите кръвни клетки (левкоцитоза) или надолу (левкопения), като инфекция, левкемия, някои други медицински състояния и някои лекарства.

Най-често броят на белите кръвни клетки се увеличава, когато в организма има инфекция. Левкопенията може да бъде опасна, защото означава, че имунната система е по-слаба. Левкоцитозата също показва, че в тялото може да се случва нещо опасно. Броят на белите кръвни клетки може да бъде нормализиран чрез лечение на основната причина.Реклама

Над 500 генерични лекарства, всеки 5 $ на месец

Преминете към аптека Ro, за да попълните рецептите си само за $ 5 на месец всяка (без застраховка).

Научете повече

Какво разбираме под нормално

В медицината понякога използването на термина нормално може да бъде отклоняващо. Казването на нещо нормално означава, че всичко останало е ненормално. Освен това казването на нещо нормално може да не е точно, тъй като нещо, което е нормално за вас, може да не е нормално за някой друг. Следователно, вместо да се каже, че определени стойности са нормални, алтернативната терминология може да бъде да се каже, че тези стойности са здрави или са в референтния диапазон.

Освен това някои стойности имат добре дефинирани гранични стойности, докато други нямат. Например, когато се разглеждат нивата на хемоглобин А1с, стойност от 6,5 или повече винаги е диагностика на диабета. От друга страна, когато се разглеждат нивата на тестостерон, някои използват гранични стойности от 270-170 ng / dL, докато други използват граници от 300-1000 ng / dL.

Информацията по-долу представлява стойности, които обикновено се използват като гранични стойности. Въпреки това, в зависимост от конкретния източник, който разглеждате, или лабораторията, в която ходите, стойностите им може да са малко по-различни.